Aktuální návod na práci s materiálem ZrO2 - kysličník zirkoničitý, prosím stáhněte (něměcky, anglicky, rusky ...) z:

http://doceram-medical.com/de/downloads/gebrauchshinweise/

 

Dokumenty přeložíme do českého jazyka po obdržení souhlasu od výrobce Doceram Medicals Ceramics.


Návod k použití materiálu CrCo naleznete česky na stránkách výrobce:
http://interdent.cc/media/product_custom_files//i//n//interdent_kovine_navodila_cc_disk_nf_01_08_.pdf 


Prohlášení o shodě - DECLARATION OF CONFORMITY naleznete anglicky na stránkách výrobce:

http://interdent.cc/media/product_custom_files//d//i//disk_bond_nf-08042014_s_podpisom.pdf

 

VITA_1675_1675D_VITABLOCS_PS_DE_V02_screen_de.pdf

VITA_1724_VITA_1724E_VITABLOCS_RealLife_VA_EN_V01_screen_en.pdf

VITA_1726_VITA_1726D_RealLife_PS_DE_V01_screen_de.pdf

VITA_1805_1805D-RealLife-Kurzinstruktion-16-3_screen_de.pdf

VITA_1805_1805E-RealLife-Kurzinstruktion-26.7_screen_en.pdf

 

VITA_1970_1970D_SUPRINITY_PC_Produktblatt_DE_V04_screen_de.pdf

VITA_2009_1DE_SUPRINITY_PC_Brennparameter_DE_EN_V02_ML.pdf

VITA_2009_2009D_SUPRINITY_PC_Kurzinstruktion_V02_screen_de.pdf

VITA_1675_1675D_VITABLOCS_PS_DE_TriLuxV02_screen_de.pdf

VITA_1769_1769D_VITABLOCSneutral_VA_TriLux_DE_V03_screen_de.pdf


VITA_1456_1456D_TriLuxeforte_PS_DE_V03_screen_de.pdf

VITA_1675_1675D_VITABLOCS_MARK_II_PS_DE_V02_screen_de.pdf

VITA_1806_VITA_1806D_cad-temp_disc_PS_DE_V00_screen_de.pdf

VITA_1647_VITA_1647E_CADTemp_neutral_VA_EN_V03_screen_en.pdf

VITA_1806_VITA_1806GB_cad-temp_disc_PS_EN_V00_screen_en.pdf

VITA_1647_1647D_CADTemp_neutral_VA_DE_V04_screen_de.pdf 

IPS_IVOCLAR_prehled_e-max+CAD.pdf 

IPS_Ivoclar_návod_e-max+CAD+Abutment+Solutions.pdf 

IPS+e-max+CAD_bezpečnostní_list.pdf